баткак

 • 51Шемяк (приток Кармасана) — Шемяк (Тукась, Тукаи Шемяк) Характеристика Длина 13 км Площадь бассейна 66,8 км² Бассейн Каспийское море Бассейн рек Кама Водоток …

  Википедия

 • 52Шигай — У этого термина существуют и другие значения, см. Шигай (село). Шигай (Кигавуш) Характеристика Длина 17 км Бассейн Каспийское море Бассейн рек Кама Водоток Ус …

  Википедия

 • 53Шланлыкургы — Характеристика Длина 10 км Бассейн Каспийское море Бассейн рек Кама Водоток Устье Чермасан  · Местоположение …

  Википедия

 • 54Юланда — Характеристика Длина 11 км Бассейн Каспийское море Бассейн рек Кама Водоток Устье Белая  · Местоположение 308 км …

  Википедия

 • 55Юрма (приток Чермасана) — У этого термина существуют и другие значения, см. Юрма. Юрма Характеристика Длина 18 км Бассейн Каспийское море Бассейн рек Кама Водоток …

  Википедия

 • 56Бердосля — (Бардасли) Характеристика Длина 15 км Бассейн Каспийское море Бассейн рек Кама Водоток Устье Чермасан  · Местоположение …

  Википедия

 • 57Большой Кидаш — (Идяш) Характеристика Длина 38 км Площадь бассейна 309 км² Бассейн Каспийское море Бассейн рек Кама Водоток …

  Википедия

 • 58баткалак — и. 1. Елга, күл читләрендәге бик баткак балчыклы урын 2. Язгы карга казылып, өсте кар кисәкләрл белән капланып куела торган алдавыч чокыр …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 59ләпек — диал. Баткак, пычрак …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 60саз — I. 1. Өстенә су чыгар чыкмас яки чыгып торган баткак җир 2. Артык сулану юешләнү аркасында җебеп баткакка әйләнгән җир, аяк асты 3. күч. Торгынлыкка төшкән яки артта калган, яңалыкка каршы булган даирә, тормыш һ. б. ш. 4. Сазлы саз җир. II. САЗ – …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге